AKTYWNY SAMORZĄD

Prezentowane produkty na stronie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, tolerancja wymiarów +/- 1 cm oraz wagi +/- 5 %. Prezentowane produkty na stronie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, tolerancja wymiarów +/- 1 cm oraz wagi +/- 5 %.

Zarząd PFRON, przyjął dokument "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu": „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Przedstawiamy krótką informację zainteresowanym osobom i instytucjom  zwracającym się o uruchomienie Obszaru C nr 1  (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

NOWOŚĆ!

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać  w ust. 9-24 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku”. 

 

Zarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania  w dotychczasowych zadaniach:

Zadanie 2

  • pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - z 3.000 zł do 3.500 zł.

Zadanie 5

  • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego do 5.000 zł.


Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w przypadku nowych zadań:

Zadanie 5

  • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – minimum 35%

UWAGA: Nie oznacza to, że cena wózka, skutera lub oprzyrządowania musi być równa wartości dofinasowania!

W przypadku chęci skorzystania z maksymalnego dofinansowania z PFRON, faktura vat powinna opiewać na 7700 zł brutto z czego 2700 zł stanowi udział własny pacjenta.

 

Składanie wniosków rozpocznie się prawdopodobnie w maju, więcej informacji znajda Państwo na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

Pobierz załącznik: