SKRĘCENIA STAWU SKOKOWEGO

Staw skokowy jest to staw o skomplikowanej budowie, którego stabilność i prawidłowe funkcjonowanie zapewnia
duża grupa więzadeł, mięśni a także sama budowa powierzchni stawowych i torebka stawowa. Urazy stawu skokowego są najczęstszymi urazami sportowymi (stanowią aż 25%). Tak zwane skręcenie kostki jest także najczęstszym spośród urazów aparatu kostno-stawowego człowieka. Dochodzi do niego w momencie przeciążenia stawu w jego nieodpowiednim ułożeniu np. podczas biegu, zeskoku czy szybkiego marszu po nierównym podłożu. Skręcenie stawu skokowego może następować z różnych mechanizmów oraz mieć różny stopień nasilenia. Od stopnia skręcenia zależy sposób leczenia oraz późniejsze konsekwencje takiego urazu.

Staw skokowy jest to staw o skomplikowanej budowie, którego stabilność i prawidłowe funkcjonowanie zapewnia duża grupa więzadeł,...