POMOCE DLA SENIORÓW

Problemem cywilizowanych zachodnich społeczeństw jest ich szybkie starzenie. Z roku na rok wzrasta odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia). W Polsce ten odsetek w roku 1999 wynosił 12% a prognozy pokazują że w roku 2025 będzie to już 19% i ta liczba wciąż będzie wzrastać. Oczywiście jesień życia może być czasem radosnego odpoczynku, odpowiednio dobranej aktywności i kontemplowania swoich życiowych osiągnięć. Niestety jest to również czas kiedy w organizmie człowieka zachodzi wiele zmian inwolucyjnych powodujących, iż wśród osób starszych jest dość duży odsetek osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych wymagających szczególnej opieki oraz pomocy. Proces starzenia się związany jest z szeregiem zmian strukturalnych i czynnościowych: zmniejszeniem beztłuszczowej masy ciała (lean body mass – LBM), wzrostem procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, zmniejszaniem masy (sakropenia) i siły mięśni szkieletowych, spadkiem elastyczności mięśni, ścięgien i więzadeł. Spadek masy, siły i mocy mięśni szkieletowych jest częstą przyczyną niepełnosprawności i braku stabilności posturalnej. Ponad to zmiany zachodzące w pozostałych układach (krążenia i oddechowym) powodują, iż unieruchomienie i brak aktywności są wyjątkowo niekorzystne i grożą u osób starszych dużą liczbą powikłań. Dlatego bardzo ważne jest aby jak najdłużej pomóc seniorom zachować możliwie najwyższy, adekwatny dla ich wieku poziom aktywności i sprawności fizycznej.

Problemem cywilizowanych zachodnich społeczeństw jest ich szybkie starzenie. Z roku na rok wzrasta odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia).